Főoldal

Bemutatkozás

Szolgáltatások

Kapcsolat

Elérhetőség

Referencia

Linkek

Partnerek

Hírek

Accounting in Budapest

Kocsi Könyvelő és Számviteli Szolgáltató Kft.

Könyvelés Budapesten

Teljeskörű számviteli szolgáltatás, könyvizsgáló, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő és ügyvédi háttérel. Könyvelés, mérlegkészítés, adótanácsadás, adóbevallás, cégalapítás, könyvvitel, bérszámfejtés, TB. ügyintézés-képviselet Budán. Könyvelés Budapesten.
Könyvelés Budapesten
Kocsi Könyvelő Iroda, könyvelés, adótanácsadás, cégalapítás

Kocsi Könyvelő és Számviteli Szolgáltató Kft. Könyvelő Iroda teljes körű számviteli szolgáltatást nyújt, könyvvizsgáló, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő és ügyvédi háttérrel. Könyvelés, mérlegkészítés, adótanácsadás, cégalapítás, adóbevallás, bérszámfejtés, könyvvitel, TB. ügyintézés-képviselet, Budán. Könyvelés Budapesten
Az ügyfeleink számára biztosítunk, konzultációkat, amellyel törekszünk az adófizetési kötelezettségek optimalizálására, adómegtakarításokra. Szigorúan a törvényi keretek között készítünk elő döntési lehetőségeket, adófizetési elképzeléseknek megfelelően. Minden vállalkozás számára fontos, hogy a saját pénzügyeiről naprakész információkkal rendelkezzen.
A hatóságok előtti képviseletét Cégünk saját munkatársai látják el. Munkánkat szerződéssel végezzük
Vállalkozásunk több mint 15 éve folytat gazdasági társaságok és kisvállalkozások számára, teljes körű könyvelési és tanácsadói szolgáltatást. A gazdasági élet teljes területén végzünk könyvvezetést.
A folyamatosan megújuló adó- és számviteli rendszer évről évre ad komoly feladatot számunkra. E feladatvállalásunkban a cégek maximális érdekképviseletén túl a legfontosabb célunk a törvényes keretek betartása és hitelességünk megőrzése.
Ha céget alapítana, segítségünkre számíthat, nem csak a könyvvitel területén, mivel munkánkat mérlegképes könyvelőn és adótanácsadón kívül ügyvéd és könyvvizsgáló is segíti. Így könyvelő irodánk már cége kezdő lépéseinél ott lehet, és segítő kezet nem csak a könyvelés terén, nyújthat. A könyvelő iroda szolgáltatásairól (könyvelés,kettős könyvelés, adótanácsadás, bérszámfejtés,..) kérjen árajánlatot telefonon vagy elektronikus levélben. Könyvelés vállalkozásoknak Könyvelés magánszemélyeknek Könyvelés vállalkozásoknak Könyvelés magánszemélyeknek

Illetékmértékek 2010
2010.01.13
1. Öröklési illeték
Csoport Az illeték általános mértéke Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke  
I. Az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére 18 millió forintig 11% 18 millió forintig 2,5%
(Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik) 18 millió forint feletti rész után 18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 15% 35 millió forintig 6%
  35 millió forint feletti rész után 21% 35 millió forint feletti rész után 11%  
II. Az örökhagyó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére 18 millió forintig 15% 18 millió forintig 6%
18 millió forint feletti rész után 18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 21% 35 millió forintig 8%
35 millió forint feletti rész után 30% 35 millió forint feletti rész 15%  
III. Minden más örökös terhére 18 millió forintig 21% 18 millió forintig 8%
18 millió forint feletti rész után 18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 30% 35 millió forintig 12%
35 millió forint feletti rész után 40% 35 millió forint feletti rész után 21%  
Gépjármű, pótkocsi öröklése A visszterhes vagyonátruházási illeték (ld. 3. pont) szerint kiszámított mérték kétszerese    
Önálló orvosi tevékenység működtetési jogának folytatása 10%    
Az illeték alapjára vonatkozó rendelkezések az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 13-14. §-aiban, míg a mentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 16. § és 17/B. §, 17/C. §-aiban találhatók meg.  Mentesség pl: 2009. január 1-jétől mentes az illeték alól az e csoportba tartozó örökös által megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 millió forint. A mentesség alkalmazása során az örökös által megszerzett lakástulajdon vagy lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog után megállapított illetékalapot kell csökkenteni. Amennyiben az örökös által megszerzett lakás (vagy az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog) tiszta értéke a 20 millió forintot nem éri el, a 20 millió forintból a lakás tiszta értékének levonásával fennmaradó összeg erejéig az általános mértékű öröklési illeték alá eső vagyontárgyak mentesülnek az illeték alól.
2. Ajándékozási illeték      
Csoport Az illeték általános mértéke Lakástulajdon-szerzés illetékének
mértéke  
I. Az ajándékozó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére 18 millió forintig 11% 18 millió forintig 5%
(Az örökbe fogadott, a mostoha és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik) 18 millió forint feletti rész után 18 millió forint feletti rész után  
35 millió forintig 18% 35 millió forintig 8%
35 millió forint feletti rész után 21% 35 millió forint feletti rész után 12%
II. Az ajándékozó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére 18 millió forintig 15% 18 millió forintig 8%
18 millió forint feletti rész után 18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 21% 35 millió forintig 10%
35 millió forint feletti rész után 30% 35 millió forint feletti rész után 16%  
III. Minden más megajándékozott terhére 18 millió forintig 21% 18 millió forintig 10%
18 millió forint feletti rész után 18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 30% 35 millió forintig 21%
35 millió forint feletti rész után 40% 35 millió forint feletti rész után 30%  
Gépjármű, pótkocsi ajándékozása A visszterhes vagyonátruházási illeték (ld. 3. pont) szerint kiszámított mérték kétszerese    
Önálló orvosi tevékenység működtetési jogának ajándékozása 10%    
Az illeték alapjára vonatkozó rendelkezések az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 13-14. §-aiban, míg a mentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 16. § és 17/B. §, 17/C. §-aiban találhatók meg.
2009. január 1-jétől mentes az illeték alól az e csoportba tartozó örökös által megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 millió forint. A mentesség alkalmazása során az örökös által megszerzett lakástulajdon vagy lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog után megállapított illetékalapot kell csökkenteni. Amennyiben az örökös által megszerzett lakás (vagy az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog) tiszta értéke a 20 millió forintot nem éri el, a 20 millió forintból a lakás tiszta értékének levonásával fennmaradó összeg erejéig az általános mértékű öröklési illeték alá eső vagyontárgyak mentesülnek az illeték alól.
3. Visszterhes vagyonátruházási illeték
       
Általános mérték 4%
Ingatlan megszerzés esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.
Ingatlan résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200 millió forintot a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni.
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése esetén az illetékalapból az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a vagyoni értékű jog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében.
Vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan - ideértve a tulajdonszerzéssel egyidejűleg alapított vagyoni értékű jogot - szerzése esetén a vagyoni értékű jog értékével csökkentett forgalmi értékből az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a tulajdonjog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében.
Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.
Önálló orvosi tevékenység működtetési jogának megszerzése 10%
Lakástulajdon megszerzése 4 millió forintig 2%, az ezt meghaladó rész után 4%
Résztulajdon szerzése esetén a 4 millió forintnak a szerzett hányaddal arányos része után 2%, az ezt meghaladó rész után 4%
Csere esetén az elcserélt lakások értékének különbözete után 4 millióig 2%, az ezt meghaladó rész után 4%
Lakás 1 éven belüli vétele és eladása esetén a két lakás értékének különbözete után 4 millióig 2%, az ezt meghaladó rész után 4%
Ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzés 2%
Hitelintézetek ingatlanszerzése 2%  
Gépjármű általános mérték 18 forint/cm3
1890 cm3 feletti személygépkocsi, 500 cm3 feletti motorkerékpár 24 forint/cm3
elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű 800 forint/kW
Wankel hajtómotor 36 forint/cm3
Pótkocsi 2500 kg alatt 9000 forint
2500 kg fölött 22 000 forint
Az illetékmentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 26. § és 26/A. §-aiban találhatók meg.
4. Adóhatósági eljárási illetékek    
Méltányossági eljárás, fizetési könnyítésre (halasztás, részletfizetés) irányuló eljárás 2200 forint  
Adóigazolás (nemleges adóigazolás) kiadása iránti eljárás 2000 forint
Ha egy beadványban több igazolást kérnek, az első példány után 2000 forint, minden további, az első példánnyal azonos tartalmú igazolás 600 forint
Együttes (nemleges) adóigazolás kiadása iránti eljárás Az adóigazolás kiadása iránti eljárás illetékének kétszerese  
Jövedelem- és illetőségigazolás kiadása iránti eljárás Illetékmentes  
Másolat, kivonat Magyar nyelvű másolat 100 forint/oldal
Idegen nyelvű másolat 300 forint/oldal
Nem hitelesített fénymásolat 100 forint/oldal
Határozat elleni fellebbezés A vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint  
Felügyeleti intézkedési iránti kérelem A vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint  
Végzés elleni fellebbezés 3000 forint (ha a végzés csak az eljárást lezáró határozat elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni)  
Végrehajtási kifogás 5000 forint  
Végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés 10 000 forint  
5. Adóhatósági igazgatási szolgáltatási díjak    
Adóigazolvány első igénylése Díjmentes  
Új adóigazolvány kiállítása lopás, elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatt 2200 forint  
START, START PLUSZ, START EXTRA kártya első alkalommal történő kiállítása Díjmentes  
Új START, START PLUSZ, START EXTRA kártya kiállítása adatváltozás, téves bejegyzés miatt Díjmentes  
Új START, START PLUSZ, START EXTRA kártya kiállítása lopás, elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatt 2200 forint  
Ingatlan forgalmi értékadat szolgáltatás Általános adatszolgáltatás Településenként, fővárosban kerületenként
7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 25 Ft
Részletes adatszolgáltatás Településenként, fővárosban kerületenként
7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft
Specifikus és visszamenőleges adatszolgáltatás 500 000 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft
Országos éves általános adatszolgáltatás 10 000 000 Ft
Országos éves részletes adatszolgáltatás 15 000 000 Ft
Szakértői adatszolgáltatás 8 000 Ft
6. Vagyoni értékű jogok számítása      
Egyévi érték A vagyoni értékű joggal terhelt dolog forgalmi értékének 1/20-ad része  
Határozott időre szóló vagyoni értékű jog értéke Egyévi érték szorozva a kikötött évek számával (max. 20)  
Bizonytalan időre terjedő vagyoni értékű jog értéke Egyévi érték 5-szöröse  
Valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjedő vagyoni értékű jog értéke Ha a vagyoni értékű jog jogosultja 25 évesnél fiatalabb Egyévi érték 10-szerese
25-50 éves Egyévi érték 8-szerese
51-65 éves Egyévi érték 6-szerese
65 évnél idősebb  Egyévi érték 4-szerese
Ha a vagyoni értékű jog tartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házassága vagy özvegysége idejétől függ, a fenti szorzók alkalmazásánál a két személy közül az idősebb életkora irányadó
Több egyidejűleg jogosult személy élettartamától függő időtartam esetén, ha a jogosultság a legelőször elhalt személy halálával szűnik meg, a legidősebb; ha pedig a legutóbb elhalt személy halálával szűnik meg, a legfiatalabb személy életkora irányadó
Házasság idejére terjedő vagyoni értékű jog esetén az idősebb házastárs életkora irányadó
Időleges üdülőhasználati jog értéke Egyévi érték annyiszor 365-öd része, ahány nap megszerzéséről a szerződés szól  
Önálló orvosi tevékenység működtetési jogának értéke Szerződésben megjelölt, illetve folytatás esetén a szerző fél által bejelentett érték  
Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése A fent meghatározott gépjármű visszterhes vagyonszerzési illeték 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni  
2009. január 1-jétől mentes az illeték alól az e csoportba tartozó örökös által megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 millió forint. A mentesség alkalmazása során az örökös által megszerzett lakástulajdon vagy lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog után megállapított illetékalapot kell csökkenteni. Amennyiben az örökös által megszerzett lakás (vagy az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog) tiszta értéke a 20 millió forintot nem éri el, a 20 millió forintból a lakás tiszta értékének levonásával fennmaradó összeg erejéig az általános mértékű öröklési illeték alá eső vagyontárgyak mentesülnek az illeték alól.

 

 

Könyvelés
Vissza a könyvelés hírek oldalára!