Főoldal

Bemutatkozás

Szolgáltatások

Kapcsolat

Elérhetőség

Referencia

Linkek

Partnerek

Hírek

Accounting in Budapest

Kocsi Könyvelő és Számviteli Szolgáltató Kft.

Könyvelés Budapesten

Teljeskörű számviteli szolgáltatás, könyvizsgáló, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő és ügyvédi háttérel. Könyvelés, mérlegkészítés, adótanácsadás, adóbevallás, cégalapítás, könyvvitel, bérszámfejtés, TB. ügyintézés-képviselet Budán. Könyvelés Budapesten.
Könyvelés Budapesten
Kocsi Könyvelő Iroda, könyvelés, adótanácsadás, cégalapítás

Cégautó adó      2009 február 1.-től

Kikerül a személyi jövedelemadóból a cégautó adó és átkerült a Gépjármű adóról szóló törvénybe.
Megszűnik a cégautó adó utáni munkaadói járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség.

A kifizető személygépkocsijának magáncélú használata és az e használattal összefüggő úthasználati bérlet, jegy juttatása adómentes természetbeni juttatás

Adómentes a magánszemélynél a munkába járás költségtérítése, ha a térítés nem haladja meg a rögzített normát.

A cégautó adó fizetésére kötelezett:  a járműnyilvántartásban szereplő tulajdonosa vagy ennek hiányában a költséget elszámoló. Ez azt jelenti, hogy a külföldi rendszámú járművek után is kell fizetni cégautó adót, ha számolnak el utána költséget.

A személygépkocsi fogalmát továbbra is az SZJA törvény határozza meg.
Figyelem:  személygépkocsinak minősül a kettőnél több személy szállítására alkalmas un kis áruszállító jármű is 2.5t összsúlyig.

Mértéke   a jármű életkorától függetlenül:    1600 ccm-ig  7.000 Ft/hónap
1600 ccm felett  15.000 Ft/hónap

A cégautó adót negyedévente kell  bevallani és megfizetni, a negyedévet követő 20.-ig.
A  cégautó adóból levonható a befizetett gépjárműadó összege.

Társaságoknak kivétel nélkül minden személygépkocsi után meg kell fizetni az új cégautó adót.
Az EVA-s vállalkozóknak is kell a jövőben cégautó adót fizetni, ha van a tulajdonukba gépkocsi.

A magántulajdonban lévő a cég érdekében használt autó után is kell cégautó adót fizetni, ha bárki költséget számol el vele szemben. Kivétel ez alól, amikor a magánszemély birtokában lévő személygépkocsi után kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás címén számolnak el költséget, vagy a magánautóval munkába járás költségeinek a megtérítése esetén, ha az nem haladja meg az SZJA törvényben rögzített mértéket.
Igazolás nélkül elszámolható összeg:  2009-ben 9Ft/km átalány költség és az üzemanyag fogyasztási norma szerinti mennyisége és az APEH által közzétett üzemanyagár szorzata.

Egyéni vállalkozók esetében:  Ha a személygépkocsi nem az egyéni vállalkozás eszköze, akkor
értékcsökkenés átalányban, más egyéb költségek útnyilvántartás alapján a hivatalos utak
arányában számolhatók el.  Ebből az következik, hogy a költség elszámolás cégautó adó fizetési
kötelezettséget keletkeztet.

 

Kiküldetési rendelvény  2009. január 1.-től

A kifizető által kiküldetési rendelvény alapján elszámolt hivatali, üzleti utazás költségtérítése valamint az étkezési költségtérítés a magánszemélynél nem jövedelem feltéve, ha nem haladja meg az igazolás nélkül elszámolható összeget.
Szigorú feltétel a kiküldetési rendelvény.

Kiküldetési rendelvény  két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza:
-              hivatali utazás célját
-              időtartamát
-              útvonalát
-              futás teljesítményt
-              utazási költségtérítést
-              élelmezési költségtérítést
-              költségelszámoláshoz szükséges adatokat
Tudja, hogy ?? : Könyvelés és adó szempontjából a 9 személyes cég üzemeltetésében lévő személygépkocsi, nem személygépkocsi, bár a forgalmi engedélyben és a törzskönyvben így szerepel, csoda, hogy a könyvelés és adó bevallás terén nehéz az a jogszabályok között eligazodni!

1995. évi CXVII. törvény
a személyi jövedelemadóról

FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

Személygépkocsi: négy, illetve három gumiabroncskerékkel felszerelt olyan gépjármű, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas, azzal, hogy ide tartozik a benzinüzemű, a dízelüzemű, az elektromos üzemű, a gázüzemű személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó. Személygépkocsinak minősül továbbá az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű, olyan gépjármű (nagy rakodóterű személygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén a felhasználás szerinti terhek szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor.

 

 

Vámtarifaszám meghatározása a regisztrációs adó megállapításához

Vonatkozó jogszabály: 2003. évi CX törvény a regisztrációs adóról.
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.
Végrehajtó hatóság: NKH területileg illetékes regionális igazgatósága.
A törvény rendelkezései alapján regisztrációs adót kell fizetni az Európai Közösség tagállamából behozott és Magyar Köztársaság területén forgalomba helyezendő személygépkocsi és lakóautó (a továbbiakban: személygépkocsi) után.
A törvény végrehajtása szempontjából:
1. forgalomba helyezés:a személygépkocsi belföldön első ízben történő nyilvántartásba vétele, átalakítás esetében az átalakítás tényének nyilvántartásba vétele;
2. átalakítás:a közúti jármű olyan műszaki megváltoztatása, amelynek eredményeként az e törvény hatálya alá nem tartozó gépjárműből személygépkocsi jön létre, illetőleg a személygépkocsi más adókategóriába kerül;
3. személygépkocsi:a Kereskedelmi Vámtarifa alapján a 87.03 vámtarifaszám (VTSZ) alá tartozó jármű.
A forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján a közúti forgalomban való részvételre alkalmasnak minősített 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeg alatti személygépkocsi és tehergépkocsi (M1 és N1 kategória) esetében meg kell állapítani, hogy a gépkocsi a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény hatálya alá tartozik-e (8703 vámtarifaszám alá tartozik-e).
87.03 vámtarifaszám megállapítása
A vámtarifaszám (VTSZ) magyarázat szerint 87.03 vámtarifaszám alá kell sorolni az alábbi gépkocsit és elsősorban személyszállításra tervezett más gépjárművet /az autóbuszok kivételével/.
E VTSZ alá tartoznak az egyszerű szerkezetű, egészen könnyű, háromkerekű járművek is, mint amelyeket motorkerékpár motorral és kerekekkel szereltek fel, ésamelyek mechanikus szerkezete megfelel a hagyományos gépkocsi jellemzőinek, azaz gépkocsi típusú kormányrendszerrel, hátramenettel és differenciálművel látták el.
Egyes gépjárműveknek az e VTSZ alá történő osztályozását néhány olyan jellemző alapján lehet elvégezni, amelyek arra utalnak, hogy a járműveket elsősorban személyek szállítására tervezték és nem áruszállításra. Ezek a jellemzők különösen az olyan gépjárművek áruosztályozásánál szükségesek, melyek bruttó tömege 5 tonnánál kisebb és egységes belső tere magában foglal egy, a vezető és az utasok szállítására szolgáló részt, illetve egy másikat, amely személyek és áru szállítására egyaránt szolgálhat. Ebbe a kategóriába tartoznak a mindennapi életben többcélú járműveknek nevezett gépjárművek (például a furgon típusú járművek, szabadidős terepjárók, "pick-up" kisteherautók). Az alábbiak mutatják az ezen VTSZ alá osztályozható járművekre általánosan alkalmazható konstrukciós jellemzőket:
a) állandó ülések biztonsági berendezésekkel (pl. biztonsági övvel vagy annak rögzítéséhez szükséges rögzítési helyekkel vagy szerelvényekkel) valamennnyi személy részére vagy a vezető és a elülső utasok mögötti hátsó részben állandó rögzítési helyek vagy szerelvények ülések és biztonsági berendezések rögzítésére. Az ilyen ülések lehetnek állandóak, felhajthatóak, a rögzítési pontokról kivehetők vagy összecsukhatók;
b) hátsó ablakok a két oldalfalon;
c) ablakos toló-, oldalra vagy felfelé nyíló ajtó vagy ajtók az oldalfalakon vagy hátul;
d) állandó fal vagy elválasztó hiánya a vezető és az elülső utasok számára szolgáló terület, valamint a hátsó, mind személyek mind teher szállítására használható térség között;
e) kényelmi berendezések, igényes belső kivitel és felszereltség a járműnek az utasok szállítására szolgáló területtel összefüggő teljes belső terében (pl. szőnyegpadló, szellőzés, belső világítás, hamutartók).

A gépjármű a törvény szerinti személygépkocsi-kategóriába sorolását, továbbá a személygépkocsi műszaki és környezetvédelmi osztályba sorolási adatait az NKH területileg illetékes regionális igazgatósága a forgalomba helyezés engedélyezésének eljárásában állapítja meg és a „Műszaki adatlap"-on rögzíti.

Kocsi Könyvelő és Számviteli Szolgáltató Kft. Könyvelő Iroda teljes körű számviteli szolgáltatást nyújt, könyvvizsgáló, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő és ügyvédi háttérrel. Könyvelés, mérlegkészítés, adótanácsadás, cégalapítás, adóbevallás, bérszámfejtés, könyvvitel, TB. ügyintézés-képviselet, Budán. Könyvelés Budapesten
Az ügyfeleink számára biztosítunk, konzultációkat, amellyel törekszünk az adófizetési kötelezettségek optimalizálására, adómegtakarításokra. Szigorúan a törvényi keretek között készítünk elő döntési lehetőségeket, adófizetési elképzeléseknek megfelelően. Minden vállalkozás számára fontos, hogy a saját pénzügyeiről naprakész információkkal rendelkezzen.
A hatóságok előtti képviseletét Cégünk saját munkatársai látják el. Munkánkat szerződéssel végezzük
Vállalkozásunk több mint 15 éve folytat gazdasági társaságok és kisvállalkozások számára, teljes körű könyvelési és tanácsadói szolgáltatást. A gazdasági élet teljes területén végzünk könyvvezetést.
A folyamatosan megújuló adó- és számviteli rendszer évről évre ad komoly feladatot számunkra. E feladatvállalásunkban a cégek maximális érdekképviseletén túl a legfontosabb célunk a törvényes keretek betartása és hitelességünk megőrzése.
Ha céget alapítana, segítségünkre számíthat, nem csak a könyvvitel területén, mivel munkánkat mérlegképes könyvelőn és adótanácsadón kívül ügyvéd és könyvvizsgáló is segíti. Így könyvelő irodánk már cége kezdő lépéseinél ott lehet, és segítő kezet nem csak a könyvelés terén, nyújthat. A könyvelő iroda szolgáltatásairól (könyvelés,kettős könyvelés, adótanácsadás, bérszámfejtés,..) kérjen árajánlatot telefonon vagy elektronikus levélben. Könyvelés vállalkozásoknak Könyvelés magánszemélyeknek

Könyvelés
Vissza a könyvelő hírek oldalára!