Könyvelés, Bérszámfejtés, Könyvelö, Iroda, Budán Könyvelő Iroda Könyvelés Könyvelés, adótanácsadás, cégalapítás és egyéb szolgáltatások. Könyvelő Iroda kapcsolat Könyvelő elérhetősége Könyvelés referenciái Könyvelő Iroda Linkek
Könyvelő Iroda Budán, könyvelés, Számvitel

Könyvelő Iroda Teljeskörű számviteli szolgáltatást nyújt, könyvizsgáló, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő és ügyvédi háttérel. Könyvelés, mérlegkészítés, adótanácsadás, cégalapítás, könyvvitel, bérszámfejtés, TB. ügyintézés-képviselet.

Kocsi Könyvelő Iroda. Könyvelés Budapesten.
Könyvelő Iroda Könyvelés kezdőlap
Könyvelő iroda referenciái
Könyvelő Iroda Szolgáltatásai
Könyvelő iroda elérhetőségei
Könyvelő Iroda, Könyvelés kapcsolat
Könyvelő Iroda, Könyvelés partnerei
Könyvelő iroda linkek
Könyvelés Főoldal
Referencia
Könyvelés szolgáltatás
Elérhetőség
Kapcsolat
Partnerek
Linkek
Kocsi Könyvelő Iroda
Accounting in Budapest
Folyamatosan változó adó szabályozások melyek nagy része az Európai Unió jogharmonizációs folyamatával is összefüggésben van, szükségessé teszik az adózási eszközrendszer és az operatív stratégia folyamatos kiigazításait. az adófizetési terhek törvényes keretek közti, de optimális szinten tartása, minden vállalkozás számára elengedhetetlen feladat.

A szolgáltatásunk része a vállalkozás egészére vagy egyes részterületére irányuló ellenőrzési, adótervezési feladatok elvégzése illetve a bevallásokhoz kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakítása, működtetése.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket az adózás folyamatáról, az önadózásról, levonásról, kivetésről, kiszabásról, és, hogy mely adókötelezettségre, milyen adózási mód alkalmazandó.
Tájékoztatjuk megbízóinkat a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről valamint az adókötelezettségek megsértésének bírság és pótlék szankcióiról, valamint az alkalmazható intézkedésekről.
Tájékoztató adunk a jogszabályi változásokról. Különösen külföldi ügyfeleink szoktak igényt tartani arra, hogy évente legalább egyszer írásban tájékoztatást kapjanak azokról a leglényegesebb változásokról, amelyek a vállalkozást érintik. Elsősorban a béren kívüli juttatások módosulásai és a cafettéria rendszer lehetőségei szoktak kiemelt érdeklődésre számot tartani.
Jogi anyagok előzetes véleményezése. Tapasztalataink szerint gyakran előfordul, hogy a szerződések megfogalmazásánál még neves ügyvédi irodák sem veszik figyelembe a szóban forgó ügylet adóvonzatait, illetve a PJT-n túlmutató adójogi normatívákat. Ezért általában fel szoktuk ajánlani ügyfeleinknek, hogy adójogi szempontból előzetesen véleményezzük a különféle anyagokat.
Az adótanácsadás röviden összefoglalva megbízó adóival, adójellegű kötelezettségeivel, összefüggő tanácsadás. jogok érvényesítésében és a kötelezettségek teljesítésében való segítségnyújtás, illetve közreműködés, továbbá az adóhatóságok előtti képviselet.

Könyvelő iroda adótanácsadás, adóbevallás. Társasági, iparűzési személyi jövedelem adó bevallás. Adózási terhek optimális szinten tartása. Könyvelés, adótanácsadás. Társasági, iparűzési, személyi jövedelem adó bevallás készítés Budapesten.
2009. évközi változások
Személyi jövedelemadó
Adótábla, adójóváírás:
2009. január 1-ig visszamenien az összevont adóalap adójának meghatározására szolgáló adótábla a
teljes 2009-es adóévre megváltozik: az alsó, 18 százalékos kulcs sávhatára 2009, január 1-jéig
visszamenilegesen 1 millió 700 ezer forintról 1 millió 900 ezer forintra emelkedik.Az efeletti
jövedelem adója továbbra is 36 százalék.
Az adójóváírás mértéke, maximum összege és határa nem változik.
A családi pótlék az adóalapban:
2009. szeptember 1-jétil megszőnik a családi pótlék adómentessége, az ezentúl – egyéb
jövedelemként – adóterhet nem viseli járandóság (a rá esi adót nem kell megfizetni, de növeli az
adóalapot). A családi pótlék fele a pótlékot ténylegesen felvevi (jogosult) magánszemély adóterhet
nem viseli járandóságának számít majd, a másik fele a családi pótlékra szintén jogosult házastársa (a
másik szüli) vagy a vele közös háztartásban éli élettársa egyéb jövedelmeként lesz adóterhet nem
viseli járandóság. A külön éli és elvált szülik közül a gyermektil külön éli szüli nem jogosult
családi pótlékra, ezért neki jövedelemként sem kell számolnia a családi pótlék felével. Egyedülálló
szüli (jogosult) adóalapját a családi pótléknak csak a fele növeli.
A munkavállalónak a nem munkáltatótól származó, adóterhet nem viseli járandóságai között
nyilatkoznia kell a kapott családi pótlékról is és eldöntheti, hogy nyilatkozik ennek várható adóévi
összegéril is. A munkáltatónak az adóelileg-számításkor a tile származó, adóterhet nem viseli
járandóságok mellett mindaddig figyelembe kell vennie a nyilatkozat szerinti összegeket is, amíg a
munkavállaló a nyilatkozatát nem módosítja vagy nem vonja vissza. Ha a munkavállaló nyilatkozik
arról, hogy kap adóterhet nem viseli járandóságot, de nem jelöli meg annak összegét, a munkáltató 36
százalék adóelileget köteles levonni tile.
Egyszerősített vállalkozói adó:
2009. egészére 26 millió forintra nitt az egyszerősített vállalkozói adó bevételi értékhatára (a korábbi
25 millió forintról), 2010-ben – 2008-hoz hasonlóan – 25 millió forint a határ.(Az eva mértéke 2010.01.
hónaptól 30%). Ha evás cég vagy egyéni vállalkozó 2009. elsi felében túllépte az akkor érvényes
25 millió forintos bevételi értékhatárt, és ennek következtében kiesett az evából, az új értékhatár a
nem jogosítja fel visszalépésre (a módosítás ugyanis erre nem tartalmaz átmeneti rendelkezést).
Általános forgalmi adó változásai:
Adómérték változás:
2009. július 1-jétil az áfa normál kulcsa 20 százalék helyett 25 százalék, s az 5 százalékos kulcshoz
másik kedvezményes, 18 százalékos áfakulcs társul.
18 százalék áfa tejre, kenyérre:
A tej és a tejtermékek értékesítését ezentúl 18 százalékos áfa terheli. Ez nem az összes tejtermékre
vonatkozik. Szintén 18 százalék lesz az áfája a kenyérnek és az egyéb pékáruknak.
Távhiáfa:
A távhiszolgáltatás áfája 18 százalék lesz, de leghamarabb csak 2009. augusztus 1-jétil, addig a távhi
áfa július 1-jétil 25 százalék.
Átmeneti rendelkezések:
Elileges jogügyletek esetében a 2009. július 1-jét megelizien fizetett elilegek 20 százalékos
áfakulccsal adóznak, a 25 százalékos adó csak az elileggel csökkentett vételárrészt terheli.
Ha az ellenértéket elszámolási idiszakonként fizetik meg (áfa tv. 58§), akkor
- a 2009. július 1-je elitt lezáruló elszámolásokra kizárólag a 20 százalékos adómérték
alkalmazható (akkor is, ha fizetni csak 2009. június 30-át követien kell);
- a 2009. június 30-a utánra áthúzódó elszámolásokra szintén 20 százalék az áfa, ha fizetési
esedékességük 2009. július 1-je elittre esik;
- a 2009. június 30-a utánra áthúzódó elszámolások áfa kulcsa viszont megosztottan 20 és 25
százalék, ha a kifizetésük 2009. június 30-át követien esedékes (az áfát olyan arányban kell
megosztani a két kulcs között, amilyen arányban az áthúzódó idiszak naptári napjai 2009.
július 1-je elittre és utánra esnek).
Áfaséma határozott idiszakra szóló elszámolásra:
Elszámolási idiszak Esedékességi (teljesítési határidi Áfamérték
Június Június 20%
Június Július 20%
Június és július Július 20% és 25%*
Július Július 25%
*A júniusi napokra 20%, a júliusi napokra 25%.
Pénztárgép-átállítás:
2009. július 1-jétil az áfás számla, gépi nyugta kibocsátására alkalmas pénztárgépeket és
taxamétereket az érintett adóalanyoknak legkésibb 2009. augusztus 31-éig kell átállítaniuk a
megváltozott adómértékekre, amíg át nem állnak, addig kézzel kötelesek nyugtát, illetve számlát
kiállítani.
Járulékok, szakképzési hozzájárulás változása:
A társadalombiztosítási járulék mértéke:
2009. július 1-jétil a foglalkoztatók és az egyéni vállalkozók a biztosított járulékalapjának a
minimálbér kétszereséig (2009-ben havi 143 ezer forintig) terjedi része után 26 százalék
társadalombiztosítási járulékot kötelesek fizetni a korábbi 29 százalék helyett.
A társadalombiztosítási járulékon belül
- az 5 százalékos munkáltatói egészségbiztosítási járulék 2 százalékra csökken (ebbil 0,5 százalék a
pénzbeli, 1,5 százalék a természetbeli járulék);
- a nyugdíj-biztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék.
A 29 százalékos társadalombiztosítási járulékalapnak csak a minimálbér kétszeresét meghaladó
hányadát terheli a (korábban az egész jövedelemre ennyi járulékot kellet fizetni).
Munkaadói járulék:
2009. július 1-jétil a munkaadó a munkavállalójának kifizetett jövedelemnek a minimálbér
kétszereséig (2009-ben havi 143 ezer forintig) terjedi része után 1 százalék járulékot köteles
megfizetni, a jövedelem e fölötti részére változatlanul 3 százalékot (korábban a teljes jövedelemre 3
százalékot kellett fizetnie).
Vállalkozói járulék:
2009. július 1-jétil, az egyéni és társas vállalkozó az egészségbiztosítási járuléka alapjának a
minimálbér kétszereséig (2009-ben havi 143 ezer forintig) terjedi rész után 2,5 százalék vállalkozói
járulékot köteles megfizetni, a járulékalap ezt meghaladó része után változatlanul 4 százalékot
(korábban a teljes járulékalapra 4 százalékot kellett fizetniük).
Foglalkoztatás bivítés:
Pályakezdik:
A pályakezdi – vagyis a 25. életévét, felsifokú végzettség esetén a 30. életévét be nem töltött, Start
kártyával rendelkezi – fiatal foglalkoztatását vállaló munkaadót a foglalkoztatás iditartama alatt a
pályakezdi után ezentúl a 29 százalékos társadalombiztosítási járulék helyett csökkentett járulék
terheli, mégpedig a foglalkoztatás elsi évében 10, a másodikban pedig 20 százalék (korábban
pályakezdi után az elsi évben 15, a második évben pedig 25 százalékot kellett fizetnie).
A megváltozott kedvezmények nem visszamenilegesek, a foglalkoztatásnak a törvény hatálybalépését
követi idejére érvényesíthetik, de azok esetében is alkalmazni kell iket, akik 2009. július 1-je elitt
váltották ki a Start kártyát.
Gyes, gyed, gyet:
2009. július 1-jétil a gyes, a gyed, a gyet és az ápolási díj folyósításának megszőnését követi,
valamint a gyes melletti foglalkoztatás, továbbá a tartósan álláskeresi foglalkoztatása a
pályakezdikéhez hasonlóan kedvezményezett, vagyis a foglalkoztató 29 százalék
társadalombiztosítási járulék helyett a foglalkoztatás elsi évében 10, a másodikban 20 százalék
fizetésére kötelezett (korábban az elsi évben 15 százalék, a második évben 25 százalék
társadalombiztosítási járulékot kellett fizetnie).
Egészségbiztosítási ellátások:
Passzív táppénz:
2009. augusztus 1-jétil a biztosítási jogviszony megszőnése után kezdidi keresiképtelenség idejére
járó táppénz (passzív táppénz) egynapi összege nem haladhatja meg a havi minimálbér – 2009-ben
71500 forint – 150 százalékának harmincad részét, 2009-ben ez 3575 forint (korábban a passzív
táppénz összege nem volt maximálva). Az új szabály 2009. július 31-e után kezdidi
keresiképtelenségre érvényes.
Táppénz felsi határa, mértéke:
2009. augusztus 1-jétil a táppénz havi összege nem haladhatja meg a táppénz elsi napján érvényes
minimálbér 400 százalékát, ez 2009-ben havi 286 ezer forint (korábban a táppénz összege nem volt
maximálva). Az új szabály a 2009. július 31-e után kezdidi keresiképtelenségre érvényes (vagyis aki
korábban vált keresiképtelenné, arra nem).
A táppénz a fekvibeteg-gyógyintézeti ápolás iditartamára és két évnél rövidebb folyamatos biztosítási
idi esetén 50 százalék (60 százalék helyett), két évnél hosszabb biztosítási idi esetén pedig 60
százalék (a korábbi 70 helyett).
Az új szabály a 2009. július 31-e után kezdidi keresiképtelenségre érvényes (vagyis aki korábban
vált keresiképtelenné, annak még a 70, illetve 60 százalékos mérték szerinti táppénz jár a
keresiképtelenség teljes iditartamára).
Betegszabadság:
2009. augusztus 1-jétil a betegszabadság idejére a távolléti díj 70 százaléka jár a korábbi 80 százalék
helyett (a távolléti díj továbbra is a személyi alapbér, a rendszeres bérpótlékok és a rendkívüli
munkavégzés miatt járó kiegészíti pótlék összegének a távollét idejére számított idiarányos átlaga).

Kocsi Könyvelő és Számviteli Szolgáltató Kft. Könyvelő Iroda teljes körű számviteli szolgáltatást nyújt, könyvvizsgáló, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő és ügyvédi háttérrel. Könyvelés, mérlegkészítés, adótanácsadás, cégalapítás, adóbevallás, bérszámfejtés, könyvvitel, TB. ügyintézés-képviselet, Budán. Könyvelés Budapesten
Az ügyfeleink számára biztosítunk, konzultációkat, amellyel törekszünk az adófizetési kötelezettségek optimalizálására, adómegtakarításokra. Szigorúan a törvényi keretek között készítünk elő döntési lehetőségeket, adófizetési elképzeléseknek megfelelően. Minden vállalkozás számára fontos, hogy a saját pénzügyeiről naprakész információkkal rendelkezzen.
A hatóságok előtti képviseletét Cégünk saját munkatársai látják el. Munkánkat szerződéssel végezzük
Vállalkozásunk több mint 15 éve folytat gazdasági társaságok és kisvállalkozások számára, teljes körű könyvelési és tanácsadói szolgáltatást. A gazdasági élet teljes területén végzünk könyvvezetést.
A folyamatosan megújuló adó- és számviteli rendszer évről évre ad komoly feladatot számunkra. E feladatvállalásunkban a cégek maximális érdekképviseletén túl a legfontosabb célunk a törvényes keretek betartása és hitelességünk megőrzése.
Ha céget alapítana, segítségünkre számíthat, nem csak a könyvvitel területén, mivel munkánkat mérlegképes könyvelőn és adótanácsadón kívül ügyvéd és könyvvizsgáló is segíti. Így könyvelő irodánk már cége kezdő lépéseinél ott lehet, és segítő kezet nem csak a könyvelés terén, nyújthat. A könyvelő iroda szolgáltatásairól (könyvelés,kettős könyvelés, adótanácsadás, bérszámfejtés,..) kérjen árajánlatot telefonon vagy elektronikus levélben.

Könyvelés vállalkozásoknak Könyvelés magánszemélyeknek